Theo ông Nguyễn Tiến Sỹ, Trưởng phòng Bưu chính-Viễn thông, Sở TT&TT Hà Nội, từ 2010 đến nay, Sở đã ban hành 27 văn bản đề nghị các doanh nghiệp viễn thông ngưng cung cấp dịch vụ với 3.512 số điện thoại quảng cáo rao vặt vi phạm.

Hà Nội cắt hơn 3.500 số điện thoại quảng cáo rao vặt vi phạm

Thông tin trên được đưa ra tại buổi giao ban tình hình thực hiện Kế hoạch số 167/KH-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo rao vặt trên địa bàn Hà Nội ngày 19/3. Trong Công văn số 27 ngày 18/3/2013, Sở đã đề nghị cắt 41 số điện thoại quảng cáo rao vặt vi phạm và yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông ngưng cung cấp dịch vụ cho các số điện thoại này cũng như báo cáo kết quả thực hiện về Sở TT TT Hà Nội trước 2/4/2013.

Bên cạnh đó, trên website của Sở TT TT Hà Nội cũng có chuyên mục "Danh sách các số điện thoại quảng cáo rao vặt" trong đó công khai danh sách của các số điện thoại quảng cáo rao vặt vi phạm kèm theo nội dung và vị trí quảng cáo.

Trong năm 2013, Sở TT TT Hà Nội sẽ đề nghị UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành có liên quan tăng cường phối hợp trong tuyên truyền, bóc, xóa quảng cáo rao vặt; xây dựng nhiều bảng quảng cáo rao vặt miễn phí; thống kê các số điện thoại quảng cáo rao vặt vi phạm gửi về Sở TT TT để yêu cầu doanh nghiệp viễn thông ngừng cung cấp dịch vụ. Cũng theo ông Sỹ, đơn vị này sẽ đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông nghiêm túc xử lý thuê bao vi phạm quảng cáo rao vặt trái phép theo yêu cầu của cơ quan chức năng và thực hiện chế độ báo cáo về Sở TT TT theo quy định.

Ngoài ra, Sở sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch 167/KH-UBND của các doanh nghiệp viễn thông và tiếp tục rà soát, thống kê các số điện thoại quảng cáo rao vặt vi phạm gửi về Sở TT TT Hà Nội để xử lý đúng theo trình tự.

Theo ICTnews