Toàn thể thành viên gia đình NGÔI SAO SỐ chúc mừng sinh nhật Trọng Nghĩa. Sinh nhật vui vẻ, 1 ngày lượm được cọc tiền, 1 tuần lượm được túi tiền, 1 tháng lượm được va li tiền, cả năm ôm tiền mà ngủ.

Toàn thể gia đình NGÔI SAO SỐ chúc mừng em.