Toàn thể thành viên gia đình NGÔI SAO SỐ chúc mừng sinh nhật Mr Tân. Giữ kín tuổi thật của bạn nhé, bí mật quốc gia đấy ! Mặt già thấy ớn.