Tháng 09/2010: Ngôi Sao Số Solutions Xây dựng hệ thống website cho công ty cổ phần thông tin Long và Cộng Sự (L&P).

Công ty cổ phần thông tin Long và Cộng Sự (L&P) được biết đến là đơn vị hàng đầu trong giới showbiz cung cấp các dịch vụ tổ chức sự kiện, hội thảo.

Ngôi Sao Số Solutions tự hào là đơn vị cung cấp giải pháp website, phần mềm quản trị quan hệ khách hàng CRM, quản lý nhân sự HRM cho công ty CP thông tin Long và Cộng Sự (L&P)