Tháng 07/2009: Ngôi Sao Số Solutions Xây dựng hệ thống website du học cho trung tâm giáo dục và du học Bright Star.

Ngôi Sao Số Solutions tự hào là đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm quản trị quan hệ khách hàng và website du học cho BrightStar.