Nói không với TIÊU CỰC

Chúng tôi nghĩ rằng, "Tiêu cực" ảnh hưởng không nhỏ đến cách suy nghĩ, nhìn nhận và đánh giá mọi vấn đề của từng nhân sự trong cách xử lý công việc.


 
CHÚNG TA LÀ MỘT GIA ĐÌNH

Được tự do phát triển, tự do ngôn luận "có quy chuẩn" là điều chúng tôi tự hào trong gia đình NGÔI SAO SỐ.PHẠT ĐẸP

Kỷ luật đến từ tư tưởng đúng, suy nghĩ đúng, hành động đúng tạo ra con người luôn biết làm đúng một cách tự nguyện. Con người kỷ luật sẽ làm việc không bị áp lực vì ràng buộc vị trí, thứ bậc. Những sáng kiến và ý kiến luôn được chia sẻ một cách thẳng thắn, trung thực nhằm tìm ra vấn đề cốt lõi để giải quyết vấn đề.Hành động kỷ luật sẽ tự nguyện thực hiện công việc mà không cần sự giám sát, đốc thúc…


 

CÔNG TY LÀ NHÀ

Tự tạo phong cách cho góc làm việc của mình, tự "sướng" với thành quả của mình để cảm thấy thoải mái nhất cho việc sáng tạo các sản phẩm dịch vụ là điều mà chúng tôi đã và đang thực hiện. Những con người gắn bó với NGÔI SAO SỐ Group đã trở thành những tài sản vô giá cho NGÔI SAO SỐ Group.Chicken DANCE

Tập thể dục vào mỗi buổi giúp bạn tăng cường năng lượng cho buổi làm việc và giúp cho mọi thành viên gắn kết với nhau hơn. Mọi thành viên Ngôi Sao Số đều thích "Chicken Dance" và phát huy văn hóa này.