1. TƯ VẤN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM VÀ MẠNG CHO DOANH NGHIỆP:

2. SẢN XUẤT PHẦN MỀM TRÊN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY DỰA TRÊN NỀN TẢNG WEB.

3. CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO THUÊ MÁY CHỦ (SERVER) ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN (DOMAIN).

4. GIẢI PHÁP CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO SÁNG TẠO.